பழக்கமாய் ...


ஒட்டு போடும்
வரிசையில்
அவளும் வந்திருந்தாள்
முகவரி மட்டும்
மாறி இருந்தது ...

இந்த முறை
யாருக்கு ஒட்டு
போட வேண்டும் - என்று
எங்களுக்குள் சண்டை இல்லை
குழப்பமும் இல்லை ...

வாக்காளர் அட்டையில்
சரியாக தெரியாத
என் முகத்தை
சரியாக கணித்த
தேர்தல் அதிகாரி
நெற்றியில் இருந்த
மச்சத்தை காட்டினார்
நெற்றியிலும் எனக்கு
கருப்பு மை....
திருஷ்டி பொட்டு அல்ல...

உதட்டு அருகில்
இருந்த கடுகு
மச்சம்
இடம் மாற்றி
வைக்கப்பட்ட
திருஷ்டி பொட்டு....

இன்றும்
எனக்கு
ஏகாதசி தான்
பரீட்சைக்கு
நீ படிக்கிறாய்...

0 Response to "பழக்கமாய் ..."