ஆல கால விஷம்....


ஆல கால விஷம்....
உன்னுடைய நிஜத்தை
மெல்ல மெல்ல நீ
காட்டுகிறாய்...?
மௌனமான
உன் அலறல்
என்னை சிறிது
சிறிதாக
சிதலமாக்கியது...
என்னை சிறுக சிறுக
கொல்வதில்
உனக்கு
என்ன அப்படி
ஒரு ஆசை..
பழகிய ஒவ்வொரு
நொடியும் உண்மைதானே....
உனை தவிர்த்தேன் என்று
ஒவ்வொரு முறையும் நீ
உரைத்தாய்...
முழுவதுமாய்
தவிர்த்து விட்டு...
போனதன் மாயம் என்ன/
விடை தெரியா கேள்விகள்?
விஷமாய் சுற்றும் வினாடி
முட்களை போல்...
காதல் வலியை
எனக்கு உணர வைத்த
உன் மீது எனக்கு கோவம்
கிடையாது...

வலி தந்த பாடம் என்ன?
தினமும் வேதனை தானே...
காதல் மெல்ல கொல்லும்
ஆல கால விஷம்....
உண்மை தானோ?

0 Response to "ஆல கால விஷம்...."