புத்தாண்டே வருக


புத்தாண்டே  வருக

மீண்டும் ஒரு புதிய அத்தியாயம் துவக்கம்!!!
புதிய முயற்சிகள் ...புதிய பரிமாணங்கள்!!
புதிய துவக்கங்கள்!!!
இயற்கை மட்டும் அப்படியே!!!
காலம் தன் வேலையை  செவ்வன செய்கிறது!!!
வருடங்கள் நேரத்தை விட வேகமாக தான் ஓடுகிறது!!!
ஊர்வன தன் சட்டையை கழற்றி போடுவது போல்
நாமும் நமக்குள் இருக்கும்
நலிந்த குப்பைகளை
நாசுக்காக வெளி தள்ள இன்னுமொரு சந்தர்ப்பம்!!!
நல்ல திருப்பம் வருமென மெனகெட !!!
காலம் திரும்பி அரிசுவட்டில் ஆரம்பம்!!!
இனி வரும் காலம் எல்லாம்
இனிதே நடக்க
இறைவனடி தொழுவோம்!!
இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!!!

2 Response to "புத்தாண்டே வருக"

  1. hemikrish Says:

    ella kavithaikalume miga azhaga irukku....

  2. vishnu Says:

    Super man....